PARCĂRI DE TIP FAST PARK

Soluţia propusă pentru creşterea numărului de locuri de parcare în cartiere constă din realizarea unor structuri de tip Fast Park alcătuite din elemente modulare prefabricate şi asamblate direct pe platformele deja amenajate. Sistemul are fundaţii şi  o placă de beton fixă, o structură metalică modulară, putând fi dezasamblată si reasamblată în zone cu conformaţ ie diferită din punct de vedere plano-altimetric. Avantajele economice specifice realizării unei structuri de acest gen, rezida din amplasarea acesteia în spaţii libere, actualmente neutilizate şi din eficienţa utilizării terenului prin etajare.

Sistemul Costructiv:

Construcţia de tip Fast Park este realizată dintr-un ansamblu de elemente modulare (5,00 m x 5,00 m) din oţel zincat la cald. Fundaţiile sunt de tip bloc de BA, izolate sub stâlpi. Structura de rezistentă a sistemului este realizată din stâlpi şi grinzi metalice. Stâlpii, cu secţiune pătrata de 15 cm, avand 10 mm grosime, se vor fixa cu prinderi mecanice –buloane M24- de placa parterului. Placa parterului se va realiza din BA, turnat, finisat cu vopsea epoxidica. Stâlpii vor fi protejati cu vopsea ignifugă.

Pe stâlpii metalici sprijină grinzi metalice principale, realizate din europrofile IPE 300 ce sunt intersectate de grinzi secundare realizate din europrofile IPE 300. Structura a fost rigidizata cu contravântuiri tip tiranţi din otel rotund.

Pe grinzile secundare si principale vor fi fixate cu ajutorul priderilor mecanice (şuruburi fixate in placa la turnare si piulite), plăcile prefabricate din BA. Acestea vor avea dimensiunea 4.99×2.48m si prin amplasare vor crea rosturi care vor fi umplute cu chit rezistent la apa. Plăcile prefabricate vor avea din turnare, pe una dintre feţe, o panta care să permită  surgerea apelor meteorice. Amplasarea acestora se va face conform planurilor astfel încât sa faciliteze scurgerea apei către gurile de scurgere amplasate în apropierea stâlpilor.

Placa etajului este finisată la suprafaţă, fiind expusă traficului şi acţiunii factorilor climatici, având aplicat un înveliş impermeabil –vopsea epoxidica cu rolul unui sistem anti-alunecare si anti- îngheţ, cu performanţe excelente în ceea ce priveşte rezistenţa la agenţi chimici si atmosferici din zone climatice specifice, menită să protejeze placile de beton. Planul carosabil al sistemului patentat garantează un nivel minim de zgomot.

Inchideri Exterioare

Parcarea este deschisă, nu dispune de închideri spre exterior. În completarea structurii, sunt prevăzute închideri cu panouri de protecţie din tablă perforata, având o înalţime de 1.00 de la cota planşeului, de diferite tipuri si culori. La etaj se va amplasa perimetral parapet de protecţie rutier. Acesta va margini si rampele de acces in etajul parcării astfel încât să se creeze toate condiţiile de siguranţă a traficului. La nivelul etajului va fi realizată si o balustradă de protecţie, având înălţ imea de 1.00 m. Pentru a oferi un aspect arhitectural si urban plăcut, materialul de închidere a parapetului la etaj, si la parter, poate fi personalizat prin culoare sau diferite tipuri de elemente de decor:

  • Perforaţii ale tablei, sau utilizarea tablei profilate
  • Utilizarea jardinierelor la nivelul parterului

Căile de evacuare – scările – vor fi închise cu pereţi rezistenţi la foc, realizaţi din panouri sandwich, cu grosimea de 80 mm. Scara va fi metalica, în trei rampe, având laţimea rampei de 1.30m.      Scara va dispune de balustrada metalică. Uşa care va permite accesul din etaj în scară va fi uşa metalica rezistentă la incendiu. La nivelul parterului cale de evacuare va debuşa in trotuar.

Finisaje Interioare

Nu sunt prevăzute compartimentări interioare. Se vor executa lucrări de ignifugare a structurii metalice, procedeu repetat la un interval de max 5 ani, sau ori de câte ori se constată degradarea sistemului de protectie.

Acoperişul si Invelitoarea

Acoperişul de tip terasa circulabilă/carosabilă este constituit de plăcile de BA prefabricate, protejate la intemperii de un strat de vopsea epoxidică. Casa scării este acoperita în sistem şarpanta pe structura metalica, într-o singura panta. Panourile sandwich cu grosimea de 80 mm, vor constitui materialul de învelitoare utilizat. Acoperişul va dispune de jgheab si burlane pe latura cea mai joasa care vor colecta apele pluviale si le vor conduce in sistemul de colectarea a apelor  pluviale, municipal.

Instalaţii electrice externe

În ceea ce priveste iluminatul exterior, sistemele de parcare de tipul Fast Park sunt prevăzute cu toate dispozitivele care să asigure funcţionarea corespunzătoare. Iluminat plan etaj, iluminat plan parter, instalaţie de legare la pământ si protecţie împotriva şocurilor electrice, semnalizare rutiera orizontală, verticală şi de siguranţă,sistem de stingere a incendiilor.

Canalizare pluvială

Cu ocazia refacerii părţii carosabile, rezultă, astfel, necesitatea realizării unui sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale. Soluţiile propuse vor fi în conformitate cu prevederile normelor şi normativelor in vigoare. Reţeaua de canalizare va fi realizata din ţevi din PVC SN4, etanşate cu garnituri de cauciuc. Vor fi prevăzute guri de scurgere pe traseul străzilor si în parcările amenajate, atât pe margine, cât şi la intersecţii. Racordurile gurilor de scurgere sunt realizate din ţevi PVC Dn 160 mm, prin intermediul pieselor de racord din căminele de vizitare. Căminele de vizitare vor fi amplasate atât în intersecţii, cât şi la schimbarea de direcţie şi în aliniament, fiind constituite din elemente prefabricate, acoperite cu rame şi capace din carosabile. Ţevile vor fi fixate in şanturi dreptunghiulare, cu latimea de 1.10m – 1.30 m (în functie de diametrul ţevii) pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm si vor fi acoperite peste generatoare cu un strat de nisip cu grosimea de 30 cm. Patul de pozare a ţevilor trebuie nivelat la panta din proiect.