INDICATORI

Fast park 1 – Cartier Alfa, Str. Luceafărului/A. Suciu

 • Suprafaţa construită Parter (cota +/-0.00): 1831.48 mp ;
 • Suprafaţa  utilă parter : 1823.24 mp ;
 • Suprafaţa construită Etaj (cota +3.15): 1815.54 mp ;
 • Suprafaţa  utilă etaj : 1764.34 mp ;
 • Suprafaţa desfaşurată:  3647.02 m2
 •  H max: 6.13 m.
 • Rh.= P+1
 • Numărul total de locuri de parcare :  106 ,  repartizate astfel :
 • parter 46+4 locuri persoane cu dizabilitati
 • etaj 56 locuri

Fast park 2 – Cartier Alfa, Str. Pădurii .

 • Suprafaţa construită Parter (cota +/-0.00): 2684.96 mp ;
 • Suprafaţa utilă parter : 2669.67 mp ;
 • Suprafaţa construită Etaj (cota +3.15): 2684.96 mp ;
 • Suprafaţa utilă etaj : 2672.41 mp ;
 • Suprafaţa desfaşurată:  5369.92 m2
 • Hmax: 6.13 m.
 • Rh.= P+1
 • Numărul total de locuri de parcare : 202 repartizate astfel :
 • parter 94 loc, din care 8 pers cu dizabilitati
 • -etaj 108 locuri

Fast park nr. 3  – Strada Zalău

 • Suprafata construita Parter (cota +/-0.00): 1833.29 mp ;
 • Suprafaţa  utila parter : 1746,55 mp ;
 • Suprafata construita Etaj (cota +3.15): 1819.39 mp ;
 • Suprafaţa utilă etaj : 1716,10 mp ;
 • Suprafata desfasurata:  3652.68 m2
 • Hmax: 6.13 m.
 • Rh.= P+1
 • Numărul total de locuri de parcare : 112, repartizate astfel :
 • parter 25+4 locuri persoane cu dizabilitati
 • etaj 56 locuri

Fast park 4 – Cartier Micalaca 300, Str. Alexandru P Negura.

 • Suprafaţa construită Parter (cota +/-0.00): 2594.42 mp ;
 • Suprafaţa utilă parter : 2576.57 mp ;
 • Suprafaţa construităEtaj (cota +3.15): 2594.42 mp ;
 • Suprafaţă utilă etaj : 2576.57 mp ;
 • Suprafaţa desfaşurată:  5153.14 m2
 • Hmax: 6.13 m.
 • Rh.= P+1
 • Numărul total de locuri de parcare : 170, repartizate astfel :
 • parter 74 +6 loc, pers cu dizabilitati
 • etaj 90 locuri

Fast park 5 – Cartier Micalaca 300, Str. Gheorghe Ciuhandru.

 • Suprafaţa construită Parter (cota +/-0.00): 1949.90 mp ;
 • Suprafaţa utilă parter : 1889.02 mp ;
 • Suprafaţa construită Etaj (cota +3.15): 1949 mp ;
 • Suprafaţa  utilă etaj : 1893.09 mp ;
 • Suprafaţa desfaşurată:  3899.80 m2
 • Hmax: 6.13 m.
 • Rh.= P+1
 • Numărul total de locuri de parcare : 118, repartizate astfel :
 • parter 56 plus 4 loc pers cu dizabilitati
 • etaj 58 locuri

Fast park 6 – Cartier Micalaca 300, Str. Ilie Maduta.

 • Suprafaţa construită Parter (cota +/-0.00): 2288.52 mp ;
 • Suprafaţa utila parter : 2281.92 mp ;
 • Suprafaţa construită Etaj (cota +3.15): 2201.27 mp ;
 • Suprafaţa utilă etaj : 2188.67 mp ;
 • Suprafaţa desfaşurată:  4489.79 m2
 • Hmax: 6.13 m.
 • Rh.= P+1
 • Număr total de locuri de parcare : 139
 • -parter 62 plus 5 loc, pers cu dizabilitati
 • -etaj 72 locuri

Fast park 7 – Cartier Micalaca 100-200, Str. Păşunii

 • Suprafata construita Parter (cota +/-0.00): 2491.70 mp ;
 • Suprafaţa utila parter : 2389.82 mp ;
 • Suprafata construita Etaj (cota +3.15): 2402.81 mp ;
 • Suprafaţa utila etaj : 2342.98 mp ;
 • Suprafata desfasurata:  4894.51 m2
 • Hmax: 6.13 m.
 • Rh.= P+1
 • Numărul total de locuri de parcare : 162

Fast park 8 – Cartier Micalaca 100-200, Str. Păşunii

 • Suprafata construita Parter (cota +/-0.00): 2491.70 mp ;
 • S. utila parter : 2389.82 mp ;
 • Suprafata construita Etaj (cota +3.15): 2402.81 mp ;
 • S. utila etaj : 2342.98 mp ;
 • Suprafata desfasurata:  4894.51 m2
 • Hmax: 6.13 m.
 • Rh.= P+1
 • Nr. total de locuri de parcare : 162.

Consecinţele benefice în urma reabilitarii ar fi :

       realizarea confortului optic pentru locatari;

       creşterea numărului de locuri de parcare;

       eliminarea zonelor insalubre;

       reducerea conflictelor din cauza lipsei locurilor de parcare;

       reducerea poluării mediului prin diminuarea zgomotului si eliminarea prafului;

       asigurarea scurgerii si evacuării apelor meteorice.

Categoria de importanta stabilita conform Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31/N/oct. 1995 si H.G. 766/ 1997 este C – normala.