LUCRARI EXECUTATE TRIM I. IANUARIE – MARTIE

In trim. I Ianuarie- Martie 2019  s-au executat lucrari pe loturile : Lot I Alfa ; Lot II Confectii ;Lot III Vlaicu dreapta ;  Lot IV Vlaicu stanga;    Lot V Micalaca 100-200 ;Lot VI Micalaca 300 si Lot VII Micalaca 500-700.

In luna decembrie 2018 a fost facuta comunicarea , catre Primaria Arad si ISC Arad ,de incepere  a executiei lucrarilor pe lotul IV si  lotul VIII .

Au fost demarcate lucrarile in Lot IV  – Vlaicu stanga  iar pe lotul  VIII – Centru s-a inceput  demolarea garajelor.