DESCRIEREA PROIECTULUI

Amplasamentul: Lucrarile care umeaza sa se execute se situeaza in Municipiul Arad care este resedinta si cel mai mare oras al judetului Arad. Municipiul este situat pe cursul inferior al raului Mures,vestul Romaniei si se afla la limita regiunilor istorice Crisana si Banat. Municipiul se afla la limita regiunilor istorice Crisana si Banat. Amplasamentul proiectului il reprezinta unul din cartierele periferice ale municipiului Arad si anume Alfa Faleza Mures, Confectii, Micalaca, Aurel Vlaicu, Centru inclusiv zona protejata a Municipiului Arad.

Scurta descriere a obiectelor din Contractul de lucrari

Realizarea obiectivului de investitie „Regenerare Urbana a spatiilor din zona blocurilor din cartierele Alfa, Faleza Mures, Confectii, Micalaca, Vlaicu si Centru, inclusiv zona protejata”  are drept scop  implementarea unui sistem de management al parcarilor modern, integrat si investitii conexe.

Regenerarea urbană este definită în general după cum urmează :”Aducerea la viaţă a zonelor urbane cu efortul cooperativ al municipalităţilor, proprietarilor şi a altor actori implicaţi cu scopul de a îmbunătăţii condiţiile de trai, de a creşte calitatea mediului şi a climatului social şi de a întări economia locală”.

Proiectul „Regenerare urbană a spaţiilor din zona blocurilor de locuinţe din cartierele Alfa, Faleza Mureş, Confecţii, Micalaca, Vlaicu si centru, inclusiv zona protejata din Municipiul Arad”, aduce funcţionalitate şi confort pentru cetăţenii Aradului care vor beneficia de parcări moderne şi accesibile în zonele în care locuiesc, realizarea confortului optic pentru locatari, amenajarea de spaţii verzi şi de recreere, amenajarea locurilor de joacă pentru copii. Acest proiect va avea o contribuţie semnificativă la dezvoltarea oraşului, decongestionarea traficului şi la îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei, va reduce poluarea mediului prin diminuarea zgomotului si eliminarea prafului.

Amplasamentul proiectului îl reprezintă cartierele din municipiului Arad şi anume : Alfa, Confecţii, Micalaca, Vlaicu si Centru care se caracterizează printr-o omogenitate semnificativă, prezentând blocuri mari, cu orientare variabilă de-a lungul reţelei de străzi principale, identificându- se spaţii interioare mari, care în prezent prezintă o dispunere dezordonată a locurilor de parcare a autoturismelor, în bună parte sub forma de garaje metalice. În multe cazuri acestea sunt folosite pentru depozitare, în consecinţă locurile de parcare devin insuficiente.

În cadrul proiectului tehnic sunt propuse atât parcări la sol cât şi parcări etajate, tip Fast Park.

PARCĂRI LA SOL

Având în vedere starea actuală a amplasamentelor dintre blocuri , s-a analizat în aceasta fază de proiectare reabilitarea şi modernizarea acestora prin realizarea unor structuri rutiere care să corespundă standardelor. Mărimile elementelor geometrice ale parcărilor s-au realizat conform reglementarilor aflate in vigoare sau sunt calculate în baza unor elemente şi parametri rezultaţi din acestea. Având in vedere cele menţionate mai sus, pentru reabilitarea spaţiilor dintre blocuri s-au realizat următoarele:

Se vor executa lucrări de reamenajare a acceselor conform standardelor în vigoare, reamenajarea trotuarelor, realizarea unei structuri rutiere dimensionată conform normativelor în vigoare, amenajarea dispozitivelor de colectare si scurgere a apelor pluviale prin guri de scurgere, realizarea de marcaje rutiere pentru semnalizarea orizontală şi semnalizări verticale, realizarea de zone verzi, realizarea de locuri de joacă.

Trotuare

Trotuarele au lăţimea variabilă între 1.5 m si 0.75 m acolo unde situaţia o impune. Trotuarele perimetrale parcării se execută cu panta de 1% către platformă. Soluţia proiectată pentru trotuare este:

          3 cm mixtura asfaltica BA 8;

          10 cm strat din beton C12/15;

          10 cm strat de balast

Zone verzi

Zonele verzi proiectate sunt realizate prin însămânţare şi au ca rol să realizeze trecerea de la cota proiectată la cota terenului natural.